Sökning: "Magnus Holmgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Magnus Holmgren.

 1. 1. Användning av BIM inom förvaltningen för vårdbyggnader : utveckla förvaltningen med hjälp av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Magnus Holmgren; [2018]
  Nyckelord :BIM; facility management; as-built model; healthcare buildings; information management; facility management systems; BIM; fastighetsförvaltning; relationsmodell; vårdbyggnader; informationshantering; förvaltningssystem;

  Sammanfattning : Potentialen att tillhandhålla stora mängder information under hela byggprocessen är något BIM(byggnadsinformationsmodellering på svenska) är mest förknippat med. Dock är den praktiskaanvändningen av BIM i förvaltningen minimal vid jämförelse mot projekteringen. LÄS MER

 2. 2. Efterlevnad av europeiska unionens grundläggande värden inom medlemsstaterna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Holmgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rening av väte vid återvinning av aluminium : Purification of hydrogen in aluminum recycling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Magnus Holmgren; [2013]
  Nyckelord :Väte; Vätgas; Avgasning; Aluminium; Densitetsindex; Återvinning; Aluminiumlegeringar.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på Stena Aluminium (SA) i Älmhult. Undersökningen handlar om att mäta vätgashalten genom densitetsindexprover på smält aluminium, för att kartlägga hur vätgashalten påverkas av processtegen vid återvinning av aluminium i SAs produktions-anläggning. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av dataanalysprogram för Opcon Powerbox

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Magnus Holmgren; [2010]
  Nyckelord :dataanalysprogram; Powerbox; ORC; organic rankine cycle;

  Sammanfattning : Opcon Powerbox is a product developed by Opcon together with the underlying company SRM (Svenska Rotor Maskiner) where surplus heat from the industry is used through an Organic Rankine Cycle (ORC)–process to produce electricity. An ORC-process is a thermodynamic circle process in which a refrigerant is used as the working fluid. LÄS MER

 5. 5. Två nyladdade batterier och en morotskaka : - Konsten att motivera sig själv som chef

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Magnus Holmgren; Marcus Calland; [2009]
  Nyckelord :Motivation; Communication; Leadership; Feedback;

  Sammanfattning : When we started this study we quickly saw that almost all the previous research that we find was focused and concentrated on the fact that the employees should be motivated. The research also presents a top-down perspective which means from the head to the employee. LÄS MER