Sökning: "Magnus Ivarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Magnus Ivarsson.

 1. 1. Evaluation of 3D MRI Image Registration Methods

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Magnus Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Image registration is the process of geometrically deforming a template image into a reference image. This technique is important and widely used within thefield of medical IT. The purpose could be to detect image variations, pathologicaldevelopment or in the company AMRA’s case, to quantify fat tissue in variousparts of the human body. LÄS MER

 2. 2. ISO 9001:2015 implementation at a manufacturing company

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK); Högskolan i Halmstad/Maskinteknisk produktframtagning (MTEK)

  Författare :Anna Jönsson; Magnus Berglund; [2016]
  Nyckelord :ISO 9001; ISO 9001:2015; ISO 9001:2008; Quality Management System QMS ; PDCA-Model; Risk based thinking; Triangulation; SIQ evaluation model; Leadership theory; ISO 9001:2015; Kvalitetsledningssystem; Triangulering;

  Sammanfattning : Martin Ivarsson, manager and part owner at Landeryd’s Mechanical Workshop (LMW), Landeryd, Sweden, initiated this project. This because of a new released ISO 9001 version that LMW has to implement before the 15th of September 2018 to remain certified. LÄS MER

 3. 3. ”Vi pratar inte om fältarna, vi pratar med dem” -en kvalitativ intervjustudie om kommunikation och relation i professionellt förebyggande fältarbete med ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kajsa Ihl; Emma Ivarsson; Magnus Revborn; [2014-08-08]
  Nyckelord :Fältarbete; ungdomar; uppsökande; förebyggande; relation; kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka en specifik fältgrupps profession, genom att kartlägga fältsekreterarnas arbetsuppgifter samt belysa vilken betydelse det uppsökande arbetet kan ha för ungdomar i den aktuella kommunen. Tonvikten har legat på att undersöka hur kommunikationen och relationen ser ut mellan fältsekreterarna och ungdomarna i deras målgrupp. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarsamtal : Vilken funktion fyller de?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Josephine Berg; Magnus Ivarsson; Martina Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Human Resources; HRM; HR; Medarbetarsamtal; Utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbete, Human Resource Management, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Organisation, VT2013.   Titel: ”Medarbetarsamtal – vilken funktion fyller de?” Handledare: Kjell Arvidsson Författare: Josephine Berg, Magnus Ivarsson och Martina Jonsson Examinator: Mikael Lundgren   Bakgrund: Att det hålls årliga medarbetarsamtal tillhör vanligheterna på de flesta företag, såväl inom privat som inom offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. World Wide Trade, a manual affair. A study of the current position of the electronic bill of lading

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Ivarsson; [2012-09-12]
  Nyckelord :Transporträtt;

  Sammanfattning : The most well known and developed sea transport document is the bill of lading, a legal institution of its own with many advantages, but it is also known to be a main contributor to high costs of trade due to delayed arrival of original documents, inaccurate or insufficient information and fraudulent issuance of incorrect or forged bills of lading. The trade community’s response to the problems associated with the bill of lading has been to develop the concept of the electronic bill of lading. LÄS MER