Sökning: "Magnus Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Magnus Johansson.

 1. 1. Så gick det för Zlatan i natt - En kvantitativ innehållsanalys av svensk kvällspress rapportering kring utländska fotbollsligor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Bernspång; Henric Holmberg; Magnus Johansson; [2020-02-13]
  Nyckelord :soccer; football; sports; national identity; person-orientation; sports journalism; tabloids; Swedish press; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The study aims to investigate in which extent Swedish media reporting around foreign football leagues is person-oriented in general and around Swedish players in particular. To achieve this, theories and research about news valuation, media logic, ethnocentrism and National Sporting Heroes will be implemented. LÄS MER

 2. 2. Gynnas konkurrerande jordbrukare av samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Niilekselä; Ida Sundström; Ellen Traung; Denis Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Competition; Agriculture; members; Co-opetition and cooperatives.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do competing farmers benefit from cooperation? Seminar date: 2020-01-17 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level. Authors: Denis Larsson, Lovisa Niilekselä, Ida Sundström and Ellen Traung Advisor: Magnus Johansson. LÄS MER

 3. 3. Unraveling Complexities in the New Economy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Bollano; Fabian Nicola Gutjahr; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Unraveling Complexities in the New Economy – Investigating Online Influences on Business Models of Retailers in China and the United Kingdom Authors: Fabian Gutjahr & Lukas Bollano Supervisor: Magnus Johansson Keywords: Business Model, Capabilities, E-Commerce, Packaged Food, Retailing, China, UK Purpose: The purpose of this study is to examine how e-commerce trends in technologically advanced economies interplay with the market and organizations in packaged food retailing. Methodology: A qualitative multiple-case study with cross-cultural components has been designed. LÄS MER

 4. 4. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 5. 5. Vägar in i Arbete: -En etnografisk studie om nyanländas språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :The Natural Approach; Audiolingual method; Second Language Acquisition; Vägar in i Arbete;

  Sammanfattning : An ethnographic study was conducted through film recordings and observations in an attempt to investigate the methods Vägar in i Arbete used when conducting exercises in second language acquisition. Vägar in i Arbete is a labor market policy program with the goal that the participants will improve their ability to speak Swedish, as well as attain a concise plan for their future financial prospects. LÄS MER