Sökning: "Magnus Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Magnus Johansson.

 1. 1. Unraveling Complexities in the New Economy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Bollano; Fabian Nicola Gutjahr; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Unraveling Complexities in the New Economy – Investigating Online Influences on Business Models of Retailers in China and the United Kingdom Authors: Fabian Gutjahr & Lukas Bollano Supervisor: Magnus Johansson Keywords: Business Model, Capabilities, E-Commerce, Packaged Food, Retailing, China, UK Purpose: The purpose of this study is to examine how e-commerce trends in technologically advanced economies interplay with the market and organizations in packaged food retailing. Methodology: A qualitative multiple-case study with cross-cultural components has been designed. LÄS MER

 2. 2. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 3. 3. Vägar in i Arbete: -En etnografisk studie om nyanländas språkinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :The Natural Approach; Audiolingual method; Second Language Acquisition; Vägar in i Arbete;

  Sammanfattning : An ethnographic study was conducted through film recordings and observations in an attempt to investigate the methods Vägar in i Arbete used when conducting exercises in second language acquisition. Vägar in i Arbete is a labor market policy program with the goal that the participants will improve their ability to speak Swedish, as well as attain a concise plan for their future financial prospects. LÄS MER

 4. 4. Symfony vs Express: A Server-Side Framework Comparison

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Magnus Greiff; André Johansson; [2019]
  Nyckelord :PHP; JavaScript; Express.js; Symfony; Comparison; Performance; Framework; Node.js;

  Sammanfattning : Context Considering the rising popularity of Node.js and the fact that a very largepercentage of websites today are based on PHP, there is a need to understand thesimilarities and differences between these languages. LÄS MER

 5. 5. Bröstcancerpatienters behov av kommunikation om sjukdomen och dess behandling i vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felicia Jakobsson; Magnus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Breast cancer; communication; literature review; Bröstcancer; kommunikation; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hos kvinnor är den vanligaste formen av cancer bröstcancer. Att drabbas av bröstcancer är för många kvinnor ett trauma och innebär en stor förändring. Att kommunicera information till bröstcancerpatienter är en viktig del i omvårdnaden då det ger kvinnan en känsla av kontroll över sitt liv. LÄS MER