Sökning: "Magnus Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Magnus Jonsson.

 1. 1. Developing a modular, high-interaction honeypot using container virtualization

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Magnus Jonsson; Alexander Lysholm; Sophia Pham; Benjamin Sannholm; Oskar Svanström; Johan Valfridsson; [2021-09-14]
  Nyckelord :honeypot; container-based virtualization; docker; security; data collection; modular software design; SSH; database design; network monitorization;

  Sammanfattning : A significant increase of attacks combined with companies neglecting cybersecurity posesa problem for the ever-growing number of Internet-connected devices. With honeypottechnology being an invaluable tool for understanding adversaries’ strategies, this projectaims to develop a modular honeypot that is able to evolve. LÄS MER

 2. 2. Rockmusiker, övning & musikundervisning : En studie om musiklärarstudenter med bakgrund inom rockmusik, deras övningsvanor och upplevelse av formell musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Magnus Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Rockmusiker; elgitarr; elbas; övning; musikundervisning; notläsning;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt tre musiklärarstudenter med en oskolad bakgrund inom rockmusik; deras övningsvanor och övningsmetoder, introduktion till musiken, upplevelse av musikundervisning, och syn på sin egen förmåga. Studien har genomförts med semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Läsförståelse och identitet genom läsning : En litteraturstudie om skönlitteraturens möjligheter att utveckla läsförståelse och identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Love Jonsson; Magnus Svensson; [2020]
  Nyckelord :läsning; skönlitteratur; identitet; läsförståelse; boksamtal;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser möjligheterna att använda skönlitteratur som ett verktyg för att utveckla elevers läsförståelse och identitet. I ett samhälle med sjunkande läsintresse och läsförmåga spelar skolan en allt större roll för att förmedla skönlitteraturens kraft. LÄS MER

 4. 4. "Jag trillade nog mellan stolarna" - Kvalitativ studie om vägarna in i och ut ur hemlöshet samt insatserna på vägen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Magnus Jonsson; [2019]
  Nyckelord :homelessness; power; capital; interventions; life stories; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this explorative study was to analyse five people’s life stories – in a city in the southern part of Sweden – regarding their own experiences of the way into homelessness and their views and experiences of support, assistance and treatment measures from social services, medical service and NGOs. The aim has also been to find out what kind of support and treatment measures the respondents were missing according to themselves. LÄS MER

 5. 5. Hur kan kombinerade vapen bidra till framgång på den operativa nivån? : En teoriprövande fallstudie

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Manöverkrigföring; kombinerade vapen; gemensamma operationer; operationskonst;

  Sammanfattning : Forskare är överens om att kombinerade vapen bidrar till framgång i krig. Det finns däremot en motsättning då många menar att teorin om kombinerade vapen främst är giltig på taktisk nivå och färre som menar att kombinerade vapen kan återfinnas på alla krigföringsnivåer. LÄS MER