Sökning: "Magnus Karl-Johan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magnus Karl-Johan.

 1. 1. Utveckling av handtagsinfästning för långtidsemballage

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Magnus Nordmark; Karl-Johan Lidbrandt; [2006]
  Nyckelord :Nefab Plypak AB; Invästning; Plywood; Handtag; Lådor; Emballage; Nitning;

  Sammanfattning : Nefab Plypak AB i Habo bedriver produktion och försäljning av lådor och väskor för långvarigt produktskydd. De har identifierat behovet av att rationalisera montering av beslag på sina produkter. Idag monteras beslagen genom nitning vilket är en väl beprövad metod som använts under lång tid. LÄS MER

 2. 2. Livsstilssegmentering och dess undersökningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Pettersson; Helene Sjöström; Karl Johan Magnus Lundin; [2003]
  Nyckelord :livsstil; livsstilssegmentering; segmentering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar metoder för livsstilssegmentering. Uppsatsens syfte är att inventera och klarlägga ett urval av de kommersiella undersökningsinstitutens metoder gällande livsstilssegmentering. Dessa har sedan jämförts för att belysa skillnader metoderna emellan. LÄS MER