Sökning: "Magnus Karlberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Magnus Karlberg.

 1. 1. Sarbanes-Oxley Act : Lagens effekter ur ett företags- och ägarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Peter Leidhammar; Fredrik Kull; Mattias Thorén; [2008]
  Nyckelord :Intern kontroll;

  Sammanfattning : I början av 2000-talet avslöjades flera stora redovisningsskandaler i USA. Stora amerikanskaföretag som Enron och Worldcom lyckades genom svekfull redovisning vilseleda marknadenatt tro att deras finansiella ställning var avsevärt bättre än vad det visade sig vara. Enronförsökte t.ex. LÄS MER

 2. 2. Keycaller : Mobila tjänster inom telematik med ett telefonstyrt motorlås

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem

  Författare :Magnus Karlberg; [2004]
  Nyckelord :mobile services; telephone controlled motor lock;

  Sammanfattning : This is a thesis report concerning mobile services within telematics for a telephone controlled motor lock. This report constitutes a pre-study on how to develop this from an idea to a fully operational product. The basic idea is to make it possible to control a lock no matter where you are in the world. LÄS MER

 3. 3. Kylkedjan för livsmedel - en kartläggning av den svenska distributionen med fokus på temperaturbrister

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Jenny Klevås; Magnus Karlberg; [2002]
  Nyckelord :Kylkedja; Livsmedel; Distribution; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Projektets syfte är att kartlägga den kylda livsmedelsdistributionen från producent fram till butik och belysa framförallt de temperaturrelaterade brister som den är behäftad med. Kylda livsmedel är beroende av att vistas i och hålla rätt temperatur. Detta för att önskad så stor del som möjligt av livsmedelskvaliteten ska bevaras. LÄS MER