Sökning: "Magnus Kinnander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Kinnander.

  1. 1. Musikrelaterade gruppaktiviteters inverkan på personer med demenssjukdom : vårdpersonalens perspektiv

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Magnus Kinnander; Natalia Monczunska; [2009]
    Nyckelord :dementia; music; singing; dancing; cagegivers; demens; musik; sång; dans; vårdpersonal;

    Sammanfattning : .... LÄS MER