Sökning: "Magnus Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Magnus Larsson.

 1. 1. Tänka och lära om litteratur : En studie av litteratursamtal i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Magnus Larsson; [2022]
  Nyckelord :Teaching; literature; literature discussion; sociocultural theory; interaction; language use; literary analysis; Didaktik; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; sociokulturell teori; litteratursamtal; interaktion; språkligt användande; tolkning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om undervisning och lärande av skönlitterär tolkning genom litteratursamtal i gymnasieskolan. Litteratursamtal har observerats och analyserats utifrån litteraturteoretiska antaganden och sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Lägger cornerstone-investerarna pusslet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Lindell; Ulf Larsson; Magnus Lundh; [2021]
  Nyckelord :IPO; Cornerstone-investerare; Förstadagsavkastning; BHAR; Nordiska marknaden; Cornerstone investor; Initial return; Nordic market; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Lägger cornerstone-investerarna pusslet? Seminariedatum: 14/01/2021 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Ulf Larsson, Rebecka Lindell, Magnus Lundh Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Cornerstone-investerare, Förstadagsavkastning, BHAR, Nordiska marknaden Syfte: Studiens syfte är att undersöka nordiska IPO:ers förstadagsavkastning och långsiktiga prestation. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida de valda faktorerna kan förklara förstadagsavkastningen och den långsiktiga prestationen. LÄS MER

 3. 3. Acceptans för Apple Pay och Samsung Pay : En kvantitativ studie med ursprung i UTAUT-modellen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Elias Larsson; Kasper Levén; Magnus Strömbäck; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gynnas konkurrerande jordbrukare av samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Niilekselä; Ida Sundström; Ellen Traung; Denis Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Competition; Agriculture; members; Co-opetition and cooperatives.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do competing farmers benefit from cooperation? Seminar date: 2020-01-17 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level. Authors: Denis Larsson, Lovisa Niilekselä, Ida Sundström and Ellen Traung Advisor: Magnus Johansson. LÄS MER

 5. 5. Pulsträning i skolan - och dess påverkan på kognition : en studie av pulstränings effekt på kognitiva förmågor i en grupp barn i 12-års åldern med ADHD symptom

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Larsson; [2020]
  Nyckelord :Pulsträning; skolan; adhd; npf;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka om det är motiverat med 20 minuters pulsträning i 70 – 90 procent av maximal hjärtfrekvens tre gånger i veckan för en selektivt utvald grupp där en övervägande del antingen har ADHD diagnos eller uppvisar symptom på det, eller andra diagnoser som dyslexi och språkstörning. Vad blir resultatet på ett Trail Making test A och B efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? Vad blir resultatet på ett Digit Span Memory test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? Vad blir resultatet på ett Flanker test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? I vilken utsträckning klarar eleverna att hålla sig inom valt intensitetsintervall, 70-90 procent [BL1] av maximal hjärtfrekvens? Metod 17 elever deltog i en 12 veckor (1 vecka uppehåll för lov) lång intervention av pulsträning i 70-90 procent av maxpuls under 20 minuter tre gånger i veckan. LÄS MER