Sökning: "Magnus Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Magnus Lindberg.

 1. 1. Selma Lagerlöfs märkvärdiga resa : en hermeneutisk resa till det Heliga Landet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magnus Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Lagerlöf; Jerusalem; hermeneutik;

  Sammanfattning : The teacher Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden's most famous and beloved writers and her books have been sold in millions worldwide. She received the Nobel Prize in Literature 1909 and was selected as the first woman in the Swedish academy five years later in 1914. LÄS MER

 2. 2. Didaktikern från Mårbacka : Selma Lagerlöf och läseboken som kom att förändra den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magnus Lindberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Produktions- och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Halland

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Anton Haglund Nilsson; Björn Åhlander; Christian Lindberg; Magnus Mellgren; Niklas Richardsson; Stefan Svensson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bemanningsbranschen - En bransch under utveckling? : En studie av tre bemanningsföretag i Västmanland

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Helena Bodin; Therése Lindberg; [2013]
  Nyckelord :Bemanning; rekrytering; bransch; marknadsstrategi;

  Sammanfattning : Titel: Bemanningsbranschen – En bransch under utveckling? – En studie av tre bemanningsföretag i VästmanlandSeminariedatum: 2013-01-09Högskola: Mälardalens högskola VästeråsInstitution: Akademien för hållbar samhälls- och teknikutveckling.Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi - FÖA300Författare: Helena Bodin, Therése LindbergHandledare: Magnus LinderströmSidoantal: 33Bilagor: 1Nyckelord: Bemanning, rekrytering, bransch, marknadsstrategiSyfte: Syftet med den här studien är att utifrån valda teorier undersöka bemanningsbranschen genom att studera tre bemanningsföretag i Västmanland. LÄS MER

 5. 5. Grafisk helhetslösning för Resize Design

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Joakim Önnerdal; Lindberg Magnus; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes and explains the development of a comprehensive solution including visual identity, print catalog, website and online shop for the furniture company Resize Design. The development and production of these have occurred in the iterative processes with relevant theories as a basis. LÄS MER