Sökning: "Magnus Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Magnus Nilsson.

 1. 1. Mutual Love and Attachment : A cross-sectional dyadic study exploring asymmetrical love

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Magnus Nilsson; Tobias Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Mutual Love; Companionate Love; Passionate Love; Romantic Obsession; Partner Value; Emotional Involvement; Interdependence Theory; Interdependence Theory Index; Assymetrical Relationships; Assymetries; Discrepancies; Attachment; Attachment Anxiety; Attachment Avoidance; Experiences in Close Relationships; Ömsesidig kärlek; Asymmetri; Asymmetriska förhållanden; Passionate Love; Companionate Love; Romantic Obsession; Anknytning; Diskrepanser; Partnervärde; Interdependence Theory; Interdependence Theory Index; Ängslig anknytning; Undvikande anknytning; Experiences in Close Relationships; Emotionellt engagemang;

  Sammanfattning : The overarching question of the study was how common mutual love is, and to what extent attachment relates to relationship asymmetries. Four research questions and four hypotheses were posed and explored using a cross-sectional survey design with data analyzed using quantitative methods. LÄS MER

 2. 2. Placering av Phase Change Material i en yttervägg för minskning av köpt energi? : Fallstududie Ljusbo prototyphus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Marcus Nilsson; Magnus Lindström; [2018]
  Nyckelord :PSM; Energi; Termisk komfort; Solenergi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle använder vi stora mängder energi och denna energi kommer huvudsakligen från fossila bränslen. Byggnadssektorn står för ca 40% av den totala energianvändningen och den termiska komforten har stor betydelse för hur mycket energi vi använder till byggnaden. LÄS MER

 3. 3. Ändskärmsbro : mer bro för pengarna

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Magnus Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Ändskärmsbro; brobyggnadsteknik; brodesign; bro; livscykelkostnad; övergångskonstruktion;

  Sammanfattning : Trafikverket förvaltar ca 20 600 broar. Årligen satsas omkring 900 miljoner kronor på förebyggande och tillståndsbaserat underhåll. Pengarna räcker dock inte till. Många broar är gamla och de senaste fem åren har det samlade skicket på landets vägbroar blivit allt sämre enligt Trafikverkets nationella underhållsplan (Jönsson, 2017). LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar förekomsten av hot och våld mot ambulanspersonal – en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Magnus Lundin; Malin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Datorspelande hos svenska gymnasieungdomar : Vanor, drivkrafter och konsekvenser för psykosocial funktion

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Magnus Westerlind; Kenny Nilsson; [2017]
  Nyckelord :dataspel; datorspel; drivkrafter; problematiskt datorspelande; spel; ungdom; tonåring;

  Sammanfattning : En enkätundersökning utfördes om spelvanor hos svenska gymnasieungdomar. Enkäten innehöll frågor om hur mycket ungdomarna spelade och deras drivkrafter till spelande uppdelat på fyra olika skalor. LÄS MER