Sökning: "Magnus Nord"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Magnus Nord.

 1. 1. Design av försöksanläggning för trycksatt rökgasrening vid oxy-fuelförbränning

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Anna Borg; Mattias Djerv; Magnus Fürst; David Nord; Henrik Olsson; Axel Rosander; [2012]
  Nyckelord :Oxy-fuel combustion; flue gas cleaning;

  Sammanfattning : Reducing the CO2-pollution, resulting from the combustion of fossil coal for energyproduction, is important to affect environmental changes. One way to achieve a reductionis to use the oxy-fuel technology. The technology uses O2 and re-circulated flue gasduring the combustion which results in a flue gas mainly consisting of CO2. LÄS MER

 2. 2. Utformande av Sapa Profiler AB:s distributionsstruktur med syfte att uppfylla kundernas krav

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Johansson; Magnus Selegran; [2006]
  Nyckelord :distribution; distributionsstruktur; lager; leveransservice; leveranstid; logistik; Sapa; Taylor; totalkostnad;

  Sammanfattning : Sapa Profiler AB är ett företag inom den svenska metallindustrin och tillhör koncernen Sapa Group som finns över stora delar av världen. Bolaget är en del av koncernens kärnverksamhet Profiler som specialiserat sig på framställning av strängpressade profiler i aluminium. LÄS MER

 3. 3. Den Kritiska Gränsen : En kvantitativ studie av elspotpriset i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Magnus Hustad; Kristian Hermanrud; [2005]
  Nyckelord :Business and economics; Ekonomi; Nord pool; elbörs; elpris; vattenfall; sydkraft; kraft; el; kjärnkraft; vattenkraft;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Cosine Modulated Filter Banks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Magnus Nord; [2003]
  Nyckelord :Electronics; filter banks; DCT; implementation; FPGA; VHDL; DIT; DIF; Elektronik;

  Sammanfattning : The initial goal of this report was to implement and compare cosine modulated filter banks. Because of time limitations, focus shifted towards the implementation. Filter banks and multirate systems are important in a vast range of signal processing systems. When implementing a design, there are several considerations to be taken into account. LÄS MER