Sökning: "Magnus Olausson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Magnus Olausson.

 1. 1. En maskulinitetsstudie av tre Sune-filmer : Familjefilm och hegemonisk maktstruktur

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Olausson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ analys av tre Sune-filmer och bidrar till att bredda kunskapen inom fältet maskulint genus i familjefilm. Till analysen används fyra olika teoretikers texter som stöd för att undersöka hur pojkskap/manlighet/maskulinitet skapas och upprätthålls i filmerna. LÄS MER

 2. 2. Implementing a render plugin for 3ds Max using the Autodesk RapidRT path tracer

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

  Författare :Erik Gunnarsson; Magnus Olausson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the feasibility of implementing a render plugin for Autodesk 3ds Max 2012 using the ray tracer RapidRT, also developed by Autodesk. The focus was primarily on investigating RapidRT’s capabilities as a render plugin, how to translate a 3D scene from 3ds Max to RapidRT, and also the visual quality of the rendered images. LÄS MER

 3. 3. När monopolet upphör, stannar pengarna i Sverige?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Magnus Olausson; Christopher Larsson; [2009]
  Nyckelord :SOU 2008:124; monopol; spelreglering; spellicenser; beskattning;

  Sammanfattning : Sverige har som de flesta känner till ett antal olika monopol. Med monopol menas att detgenom reglering bara är svenska staten som får bedriva verksamhet inom Sveriges gränser.Några av de mest kända monopolen är Systembolaget, Apoteket och Svenska spel. Bolagenägs av staten och bedrivs i aktiebolagsform. LÄS MER

 4. 4. ”Kvinna eller man : är inte frågan vad man kan” Hur förmedlas företagets samlade kunskap i Årsredovisningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Christopher Larsson; Magnus Olausson; [2008]
  Nyckelord :personal; humankapital; Årsredovisning; kunskap; frivilligt;

  Sammanfattning : Under det senaste halvseklet har det varit en förskjutning från tillverkningsindustri till tjänstesektorn, denna förskjutning gör att de traditionella värderingssätten av företagen inte längre ger en fullständig bild. Inom tjänstesektorn finns det många företag som är kunskapsbaserade, detta gör att de har svårt att förmedla hur stor del av företagets resurser som består av personalens kunskap (humankapitalet). LÄS MER