Sökning: "Magnus Söderberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Magnus Söderberg.

 1. 1. Investigation of Platinum (II) octaethyl porphyrin aggregation in solution : A characterization of a model sensitizer dye used for photon up-conversion through sensitized triplet triplet annihilation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Magnus Söderberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Icke-farmakologiska metoder för behandling av beteendemässiga och psykiska symtom vid symtom demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Magnus Klingse; Sofia Söderberg; [2013]
  Nyckelord :Demens; Icke-farmakologisk behandling; Beteendemässiga och psykiska symtom; Komplementär terapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A Cradle to Cradle Study at Klättermusen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

  Författare :Siri Söderberg; [2012]
  Nyckelord :sustainability; sustainability tools; cradle to cradle; C2C; textile industry; outdoor industry; bluesign; eco index; the natural step;

  Sammanfattning : This study has been carried out at Klättermusen, a Swedish company producing outdoor clothingand equipment with a focus on durability, safety, function and environment. The purpose of thethesis was to investigate if Klättermusen should use Cradle to Cradle (C2C) in their sustainabilitywork. LÄS MER

 4. 4. MMORPG & färdighetsbaserade lootsystem : Real-cash i en virtuell värld?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Magnus Söderberg; [2010]
  Nyckelord :Real cash economy; game design; lootsystem; MMORPG; Entropia Universe; Dataspelsutveckling; speldesign; real-cash; lootsystem; MMORPG; Entropia Universe; RCE;

  Sammanfattning : Massiva multispelar onlinerollspel (MMORPG) är idag en välutvecklad industri. Det finns även ett fåtal vars ekonomi och loot är baserade på riktiga pengar. Loot är de föremål en spelare kan erhålla genom att t.ex. LÄS MER

 5. 5. The capability to understand customer value - A case study of Metso Mining over continents

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Forsgren; Johan Kaijser; Magnus Söderberg; [2007]
  Nyckelord :Metso; Mining; Customer Value; Customer Focus; Capabilities; Resourced Based View; Blue Ocean Strategy; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyze how the mining equipment producers on a global market manage to handle the changing conditions concerning customer value. Our approach has been a comparative analysis between two different sites in order to answer the purpose. LÄS MER