Sökning: "Magnus Salomonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magnus Salomonsson.

 1. 1. Frigörande av monteringsresurser på Altas Copco Craelius

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Andreas Källén; Magnus Salomonsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den kommunala tjänstekatalogen : Hur samlar och beskriver man kommunala tjänster och e-tjänster?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Olov Häggström; Magnus Salomonsson; [2008]
  Nyckelord :Tjänstebeskrivning; Kommunala tjänster; E-tjänst; E-government;

  Sammanfattning : I rapporten undersöks vad tjänsteorientering kan bidra med vid utveckling av kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att undersöka hur tjänstekataloger kan användas för att i kommunal miljö underlätta arbetet med att utveckla verksamheten och i förlängningen skapa e-tjänster riktade mot medborgare. LÄS MER