Sökning: "Magnus Steiner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magnus Steiner.

 1. 1. Crowdfunding i fastighetsbranschen - Ett alternativ i finansiering?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Magnus Grankvist; [2016]
  Nyckelord :Crowdfunding;

  Sammanfattning : Titel: Crowdfunding i fastighetsbranschen – Ett alternativ i finansiering? Ämne kurs: Fastighetsvetenskap, Kandidatuppsats 15 hp Författare: Magnus Grankvist Handledare: Lars Steiner Nyckelord: Crowdfunding, Fastigheter, Finansiering Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka crowdfunding i relation till nystartade- och mindre fastighetsbolag och analysera dess roll i samband med projekt för ombyggnad och nyproduktion av fastigheter. Metod: Studien har en kvalitativ metod med angreppsätt i litteraturstudie och intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Bolånetaket : -och dess påverkan på bolånemarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Arnkvist; Magnus Vitasp Persson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The mortgage limitation and its impact on the mortgage market Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Mattias Arnkvist and Magnus Vitasp Persson Supervisor: Lars Steiner Date: 2011 – May Aim: We have conducted this report to find out what effect the mortgage limitation has had on the mortgage market since its introduction in autumn 2010. The mortgage limitation has both before and after the introduction been a topic of discussion as it affects many and above all makes it diffucult for certain customer groups. LÄS MER