Sökning: "Magnus Sundman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magnus Sundman.

 1. 1. Operationspersonalens attityder till användande av checklistor i samband med operationer

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maria Ragnarsson; Magnus Sundman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bemötande i vården : - inverkan på upplevelsen av smärta

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Christer Nordin; Magnus Sundman; [2013]
  Nyckelord :Delaktighet; Information; Interaktion; Kommunikation; Litteraturöversikt; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år sker mer än 61 miljoner vårdmöten i Sverige. Bemötande i vården består främst av kommunikation via samtal och dialog. Mötet är grunden för sjukvårdens verksamhet. Smärta är en vanlig orsak till mötet med vården. LÄS MER