Sökning: "Magnus Svedberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Magnus Svedberg.

 1. 1. Relationsskapande med elever på rasten : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jonas Dahlin; Magnus Svedberg; [2022]
  Nyckelord :fritidslärare; förhållningssätt; förutsättningar; leken; rasten; relationsskapande; trygghet;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i problemområdet rasten, som inte beskrivs i läroplanen Lgr 11 trots att rasten inträffar dagligen för alla elever i svensk grundskola. Syftet för studien är avgränsad till att undersöka hur fritidslärare upplever relationsarbetet med elever på rasten. LÄS MER

 2. 2. Låtminnen i våra sinnen. Att lära sig låtar utantill

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Kungl. Musikhögskolan; Kungl. Musikhögskolan/Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Leif Söderström; Magnus Svedberg; [2008]
  Nyckelord :jazz; memorering; repertoar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER