Sökning: "Magnus Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Magnus Svensson.

 1. 1. Rank-Based Selection Strategies for Forecast Combinations: An Evaluation Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Magnus Svensson; [2019]
  Nyckelord :time series forecasting; combining forecasts; forecast combination; M3-Competition; forecast accuracy; evaluation study; model confidence set; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis evaluates four of the most popular methods for combining time series forecasts. One aspect that is often overlooked in the literature is the choice of which forecasts to include in a forecast combination. LÄS MER

 2. 2. Credit risk and stock return - An investigation of the credit risk premium

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Axel Melander Norinder; Magnus Svensson; [2018]
  Nyckelord :credit rating; credit risk; U.S. market; stock returns; risk premiuml; Business and Economics;

  Sammanfattning : Several researchers have investigated the relationship between credit risk and stock returns, but their findings are ambiguous. While some have found the anomalous relationship that investors pay a negative risk premium when investing in high credit risk stocks, others have presented opposing results. LÄS MER

 3. 3. An Evaluation of Methods for Combining Univariate Time Series Forecasts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Magnus Svensson; [2018]
  Nyckelord :time series forecasting; combining forecasts; M3-Competition; forecast accuracy; evaluation study; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis presents and evaluates nineteen methods for combining up to eleven automated univariate forecasts. The evaluation is made by applying the methods on a dataset containing more than 1000 monthly time series. The accuracy of one period ahead forecasts is analyzed. Almost 3. LÄS MER

 4. 4. RaVe - Realtidsdetektion av vårdevent

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Pontus Svensson; Daniel Westberg; Erik Svensson; Kristian Sikiric; Matildha Sjöstedt; Richard Friberg; Ruben Hillborg; [2018]
  Nyckelord :maskininlärning; sjukvård; övervakning; patient;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver arbetet kring kandidatprojektet RaVe som utvecklats åt Magnus Bång vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Projektet har pågått under våren 2018 av en grupp om sju studenter som en del av kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling. LÄS MER

 5. 5. Varför betala mer? - En studie av vad som förklarar budpremiers storlek vid företagsförvärv i Norden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Grell; Fredrik Linder; Magnus Svensson; [2017]
  Nyckelord :Budpremie; Företagsförvärv; Förklaringsvariabler; Synergier; Överpris; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER