Sökning: "Magnus Thor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Magnus Thor.

 1. 1. Revisionskvalitet och följsamhet mot redovisningsreglering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Magnus Thor; [2018-06-14]
  Nyckelord :revision; revisionskvalitet; redovisning; kommun; kommunal särart; agentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering i såväl svensk kommunalsektor (se exempelvis Falkman & Tagesson 2008; Haraldsson & Tagesson 2014;Donatella med flera 2018) som kommunal sektor i andra länder (Verbruggen med flera2011) har försökt förklara redovisningsval utifrån olika mått på revisionskvalitet.Revisionskvalitet innebär i detta fall att revisorn har förmågan att upptäcka ochoberoendet att rapportera om brister i redovisningen (DeAngelo 1981). LÄS MER

 2. 2. Samarbete mellan huvud- och underentreprenörer

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Fredrik Wessberg; Magnus Thor; [2017]
  Nyckelord :Samarbete; Huvudentreprenör; Underentreprenör;

  Sammanfattning : Cooperation in the Swedish construction industry is largely due to the project in question will be successful or not. We have in this thesis study the critical factors of cooperation between the main and sub-contractor to work throughout the project. LÄS MER

 3. 3. En fasad av samtycke eller en kompromiss? En studie av institutionellt tryck och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Viktor Larsson; Magnus Thor; [2016-06-15]
  Nyckelord :kommuner; målstyrning; god ekonomisk hushållning; institutionellt tryck; nyinstitutionalism;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: 2004 ålades kommunerna att ta fram verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning. Sedan dess har undersökningar visat att kommunerna i stor utsträckning formulerat finansiella mål, men inte i samma utsträckning formulerat verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning. LÄS MER

 4. 4. A Multinational Township as a Revitalization Movement: A Case Study on Auroville in South India

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Magnus Thor; [2010]
  Nyckelord :cognitive anthropology; hegemonic decline; Sri Aurobindo; Revitalization movements; Auroville; acculturation; New Age; Social Sciences;

  Sammanfattning : Auroville is a spiritual intentional community in South India. It consists mainly of Westerners and Indians and they share a common belief in the philosophy of Sri Aurobindo and the Mother, a philosophy that has clear references to the New Age Movement in the West. LÄS MER

 5. 5. Förbjuden frukt - en diskursanalys av cannabisdiskursen i den svenska riksdagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Magnus Thor; Anton Ottberg; [2007]
  Nyckelord :Foucault; cannabis; diskursanalys; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Analysmaterialet i denna uppsats består av en rad riksdagsdokument behandlandes den svenska riksdagens cannabisdiskurs. Detta analysmaterial som behandlas är under perioden 1990 till 2007. Vi har även studerat hur policydebatten har förts i ett historiskt perspektiv under perioden 1968 fram till mitten av 1990-talet. LÄS MER