Sökning: "Magnusson Gustav"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Magnusson Gustav.

 1. 1. Är en god natts sömn värd att offra mot högre avkastning? : En studie om sin stocks och dessas avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnusson Gustav; Åström Erik; [2019]
  Nyckelord :Sin stocks; Syndfulla aktier; riskjusterad avkastning; överavkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Investerare förtjänar att få full information inför de investeringsbeslut de möter dagligen. Finns det fördelar eller nackdelar med att välja bort oetiska bolag från sin portfölj bortsett från att sova bättre om natten? Det finns en teori som menar att oetiska bolag överavkastar just på grund av att de väljs bort av många investerare. LÄS MER

 2. 2. Navigerbar e-handel för äldre

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tandberg Tandberg; Elliot Magnusson; Gustav Dahlin; Isabelle Johansson; Philip Papalelas Kantola; Wilhelm Hansson; William Köhler; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An estimated 46% of the Swedish population above the age of 75 never uses Internet, and one of the main reasons is experienced complicated and hard to understand technology [1]. The purpose of this study was to investigate how an e-commerce website can be developed which is percieved as navigable by elderly users. LÄS MER

 3. 3. Towards the Smart Factory A Roadmap Strategy for Heavy Automotive Assembly Plants

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JOHNNY HULTENIUS; GUSTAV MAGNUSSON; [2018]
  Nyckelord :Industry 4.0; Smart Factory; roadmap; strategy; maturity model; assembly; manufacturing; Industri 4.0; smart fabrik; mognadsmodell; montering; tillverkning; produktion;

  Sammanfattning : Industry 4.0 comes with the promise of great benefits and transforming towards a Smart Factory is on the agenda for many organizations. The issue is that there is a lack of knowledge about how to make a successful transformation. LÄS MER

 4. 4. Materialkarakterisering av skum i ishockeyhjälmar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH)

  Författare :Carl Magnusson; Gustav Söderström; [2017]
  Nyckelord :Material;

  Sammanfattning : The brain is one of the most important organ in the human body. During sports, athletes lead a risk of suffering from blows to the head that cause injuries. To protect the athletes from head injuries, the helmet plays an important role. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Jesper Magnusson; Gustav Bergström; [2017]
  Nyckelord :bim; digitalisering; utveckling; produktionsskedet; installatör; elentreprenad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet Författare: Gustav Bergström, Jesper Magnusson Handledare: Radhlinah Aulin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Dahlström, Eitech Electro AB Sead Behlic, Assemblin El AB Examinator: Anne Landin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Hur kan elinstallatören arbeta med BIM och digitalisering i produktionsskedet? • Hur fungerar digitalisering i praktiken mellan installatör och projektör? • Vilka krav måste elentreprenader ställa på modellen för att effektivisera digitalisering av projekt? Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka vilka krav på information som krävs i samband med att implementera BIM i produktionsskedet inom elentreprenader, samt att beskriva implementeringen av BIM i produktionsskedet för densamma. Metod: En deduktiv ansats i form av en litteraturstudie ligger till grund för den empiriska insamlingen av data. LÄS MER