Sökning: "Magnusson Gustav"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Magnusson Gustav.

 1. 1. INSIDERS PÅVERKAN PÅ MARKNADENS OROLIGHET : En händelsestudie om insiderhandels effekt på volatilitet på Stockholmsbörsen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Carlsson; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Insiderhandel; insynshandel; volatilitet; händelsestudie; signalteorin;

  Sammanfattning : Det har sedan långt tillbaka genomförts omfattande forskning om insynspersoner möjlighet till abnormal avkastning. Här pekar majoriteten av tidigare studier mot att det är möjligt. LÄS MER

 2. 2. Från barndom till ålderdom : Kvalitativa intervjuer med 1950-talister om maten och måltiden genom livet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Hermine Magnusson; Gustav Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mat och ätande påverkas av historiska, tidsmässiga och sociala kontexter genom livet. Generationer kan användas som begrepp för att beskriva personer födda under samma tid för att visa på människor som delar historiska upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Återvinning av rökgaskondensat på Moskogen : Ett investeringsunderlag för minskad vattenkonsumtion på ett kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hans Gunnars; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Combined heat and power; CHP plant; flue gas condensate; flue gas condensate purification; makeup water purification; recycling; water conservation; sustainability; process water; Kraftvärme; kraftvärmeverk; rökgaskondensat; rökgaskondensatrening; spädvattenrening; återvinning; vattenbesparing; hållbarhet; processvatten;

  Sammanfattning : Det här projektet har varit på uppdrag av Kalmar Energi AB och har utförts på kraftvärmeanläggningen Moskogen. Projektet syftade till att undersöka om återvinning av rökgaskondensat till spädvatten var möjlig och ekonomiskt försvarbart. LÄS MER

 4. 4. Är en god natts sömn värd att offra mot högre avkastning? : En studie om sin stocks och dessas avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnusson Gustav; Åström Erik; [2019]
  Nyckelord :Sin stocks; Syndfulla aktier; riskjusterad avkastning; överavkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Investerare förtjänar att få full information inför de investeringsbeslut de möter dagligen. Finns det fördelar eller nackdelar med att välja bort oetiska bolag från sin portfölj bortsett från att sova bättre om natten? Det finns en teori som menar att oetiska bolag överavkastar just på grund av att de väljs bort av många investerare. LÄS MER

 5. 5. Navigerbar e-handel för äldre

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tandberg Tandberg; Elliot Magnusson; Gustav Dahlin; Isabelle Johansson; Philip Papalelas Kantola; Wilhelm Hansson; William Köhler; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An estimated 46% of the Swedish population above the age of 75 never uses Internet, and one of the main reasons is experienced complicated and hard to understand technology [1]. The purpose of this study was to investigate how an e-commerce website can be developed which is percieved as navigable by elderly users. LÄS MER