Sökning: "Mahboba Khanabhadi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahboba Khanabhadi.

  1. 1. Återhämtning från psykisk ohälsa : En kvalitativ undersökning om återhämtning inom Socialpsykiatriska utförarenheten i Skärholmens Stadsdelsförvaltning

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Mahboba Khanabhadi; Yasmin Khanabhadi; [2014]
    Nyckelord :recovery; total recovery; social recovery; recovery process; rehabilitation; cure; mental health diagnoses; mental illness; people with mental disabilities; social psychiatry; housing supporters; housing support; återhämtning; total återhämtning; social återhämtning; återhämtningsprocess; rehabilitering; bot; psykiska diagnoser; psykiska sjukdomar; personer med psykiska funktionshinder; socialpsykiatri; boendestödjare; boendestöd;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur boendestödjarna beskriver sitt vardagsarbete med brukarnas återhämtning på två boenden med särskild service inom Socialpsykiatriska utförarenheten i Skärholmens Stadsdelsförvaltning. Vi har intervjuat åtta boendestödjare. LÄS MER