Sökning: "Mahboobeh Azizi Rad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahboobeh Azizi Rad.

  1. 1. GABBEH Kvinnors roll i Qashghai nomader i provinsen Fars, Iran

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Mahboobeh Azizi Rad; [2019-06-25]
    Nyckelord :Gabbeh; Qashqai nomad; Iran; ; ekonomi; provinsen Fars;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2019, 180 hpGrundnivå2019:24.... LÄS MER