Sökning: "Mahdi Amirian Faresani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahdi Amirian Faresani.

  1. 1. Additiv Tillverkning i Fordonsindustrin : Avgörande faktorer vid val av lämplig 3D-skrivarteknik Additive Manufacturing in Automotive Industries - Decisive factors in the selection of suitable 3D printing technology

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

    Författare :Mahdi Amirian Faresani; Rosa Hadipoor; [2014]
    Nyckelord :fordonsindustri; additive manufacturing; 3D printer; auotomotive; additiv tillverkning; 3D-skrivare;

    Sammanfattning : Additiv tillverkning (AT) eller 3D-utskrivning är en teknologi som har berömts den senaste tiden och förutsägs kommer att förändra hela tillverkningsindustrin. Dessa termer hänvisar båda till ett antal tillverkningstekniker där ett objekt framställs skikt för skikt genom att successivt tillföra material i tunna lager. LÄS MER