Sökning: "Mahdi Mahmoudi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahdi Mahmoudi.

  1. 1. Förtätning och blandade boendemiljöers påverkan på bostadssegregation : En exempelstudie i Rinkeby

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

    Författare :Mahdi Mahmoudi; Linus Jeborn; [2018]
    Nyckelord :bostadssegregation; fysisk förtätning; blandade boendemiljöer; Rinkeby; miljonprogramsområden;

    Sammanfattning : Bostadssegregationens problematiska omfattning i miljonprogramsområden medför många negativa konsekvenser och skapar därmed enorma utmaningar för samhällsplanerare. Fysisk förtätning har utvecklats till ett stadsplaneringsideal för hållbara städer, vilket denna studie har valt att fokusera på. LÄS MER