Sökning: "Maher Hamid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maher Hamid.

  1. 1. Att skapa en bättre vardag för de många anställda

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Björn Eng; Valentina Chan; Zuher Kiswani; Maher Hamid; [2014]
    Nyckelord :Teori X Y; Engagemang Typ I I; Karriärmodellen; Principal- Agentteorin; Inre och yttre belöningar; Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: Att skapa en bättre vardag för de många anställda Seminariedatum: 2014-01-17 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Valentina Chan, Björn Eng, Maher Hamid, Zuher Kiswani. Handledare: Rikard Larsson Nyckelord: Engagemang & Typ I I, Teori X & Y, Karriärmodellen, Principal- Agentteorin, Inre och yttre belöningar Syfte: Syftet är att undersöka vilka utvärderingsfaktorer och belöningar som främjar engagemang hos detaljhandelspersonal med olika drivkrafter och karriärinriktningar. LÄS MER