Sökning: "Mahin Parsi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahin Parsi.

  1. 1. Röntgenundersökning med intravenöst jodkontrastmedel. Betydelsen av röntgensjuksköterskans omvårdnad och kompetens.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Mandana Monazamkia; Mahin Parsi; [2011-08-08]
    Nyckelord :Röntgensjuksköterskans roll; Röntgenundersökning; Kontrastmedel; Intravenös; Jodkontrast; Kontrastmedel riskfaktorer; Kontrastmedelsreaktion;

    Sammanfattning : Röntgenundersökning är en medicinsk undersökning av kroppen med hjälp av röntgenstrålning. Kontrastmedel används i stor omfattning vid olika röntgenundersökningar och verkar genom att förstärka skillnader mellan kroppens olika vävnader vilket kan användas för att ge bästa diagnostiska information. LÄS MER