Sökning: "Mahler"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Mahler.

 1. 1. Gustav Mahler’s First Trombone

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Vanessa Ritchie-Suarez; [2021-10-21]
  Nyckelord :Mahler; trombone; orchestral excerpt; solo;

  Sammanfattning : This thesis project will explore the development of performance practice, sound and style since the 1st trombone solo in Mahler’s Third Symphony. My research into topics such as instrument design, conductors and recording technology will hopefully show how and why the performance of this excerpt has developed over the last century. LÄS MER

 2. 2. Gustav Mahlers symfoniska tid och rum : En studie om Symfoni No.1 i D-dur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Max Frieberg; [2021]
  Nyckelord :Gustav Mahler; genombrott; Theodor Adorno; symfoni no.1;

  Sammanfattning : This essay will explore Gustav Mahler’s treatment of time and space in his First Symphony by processing his experiences and memories into the music. In the music analysis, I will argue for and categorize the use of breakthrough as Mahler’s attempt to use his music as a key to create “another world” beyond the irreversible time and space. LÄS MER

 3. 3. Sångcykler, språk och scenpoesi – två sätt att hantera sångcykelns språkbarriär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Julia Andersson; [2019-10-02]
  Nyckelord :sångcykel; scenpoesi; spoken word; översättning; klassisk sång; Mahler;

  Sammanfattning : Detta arbete fokuserar på två olika metoder att göra texten i en sångcykel mer tillgänglig för en publik som inte har sångcykelns språk (i detta fall tyska) som sitt modersmål. Den första metoden är att framföra den ena sångcykeln på originalspråk understödd med ett översättningsblad, och med svensk scenpoesi mellan sångerna. LÄS MER

 4. 4. Skolans om lärande organisation : En studie   av PRIO och dess effekter i ett hållbart utvecklingsarbete

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Cecilia Lööf-Mahler; [2019]
  Nyckelord :Learning organization; PRIO; quality development; improvement in education; implementation; leadership; school; Lärande organisation; PRIO; kvalitetsutveckling; kvalitetsledning; utvecklingsarbete; skolutveckling; implementering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utveckla mer kunskap kring skolan som lärande organisation. Detta gjordes genom en kvalitativ fallstudie där förbättringsprogrammet PRIO och dess effekter på utvecklingsarbetet i Landskrona stads skolor studerades. LÄS MER

 5. 5. Blue Eyes, Lacanian Real : A psychoanalytic reading of Gustav Mahler’s Lieder eines fahrenden Gesellen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Marco Rep; [2019]
  Nyckelord :Gustav Mahler; Lieder eines fahrenden Gesellen; Psychoanalysis; Lacan; Žižek; three Orders; Repetition compulsion;

  Sammanfattning : Gustav Mahler’s Lieder eines fahrenden Gesellen (first published 1887) feature as their only character a miserable wayfarer who laments his unrequited love for someone and who, in spite of all his beautiful pastoral surroundings, cannot help but feel deep unhappiness. Using Lacan’s three orders (Imaginary, Symbolic and Real) and further developments of his theory by Slavoj Žižek in The Sublime Object of Ideology, I argue that the eyes of the wayfarer’s beloved are the Lacanian Real that disrupts his symbolic network and thus are the origin of his traumatic existence. LÄS MER