Sökning: "Mahmoud Fakhro"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mahmoud Fakhro.

 1. 1. Lärares uppfattningar om SO-undervisning för andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mahmoud Fakhro; Maja Firulovic; [2022]
  Nyckelord :Second language students; inclusion; needs of new arrivals; school; Social Studies teachers; Social Studies Teaching; Andraspråkselever; inkludering; nyanländas behov; skola; SO-lärare; SO-undervisning;

  Sammanfattning : Abstrakt  Invandringen till Sverige har medfört ett högt tryck på skolorna, vilket leder till att elever som inte har svenska som modersmål ofta har svårt att nå kunskapsmålen i SO. Detta skriver vi mer om i inledningen. LÄS MER

 2. 2. Andraspråkselever i SO-undervisning 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mahmoud Fakhro; Maja Firulovic; [2021]
  Nyckelord :ELL; Refugee children; mother-tongue language; Social studies; Social-studies teacher; adjustments; inclusion; school.; Andraspråkselever; nyanländas behov; modersmål; SO-undervisning; SO-lärare; anpassningar; kunskap; inkludering; skola.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kunskapsöversikt är att sammanställa vad forskningen säger om hur SO-lärare kan anpassa sin undervisning för elever som inte har svenska som modersmål. Vi har därför använt oss av specifika databaser som är anpassade efter att söka efter vetenskapliga texter och som gav oss betydelsefulla resultat. LÄS MER