Sökning: "Mahta Shahnazarysani"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mahta Shahnazarysani.

  1. 1. LCA-studie av erosionsskydd : Kan modifikation av bergkross och traditionella betongmadrasser minska klimatpåverkan?

    Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik; KTH/Jord- och bergmekanik

    Författare :Mannix Kihl; Mahta Shahnazarysani; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : På grund av slitage och klimatförändringar är Slussen i Stockholm i behov av en ombyggnation. Nya Slussen kommer ha ökad strömningskapacitet och därav följer ökade strömningshastigheter. De ökade hastigheterna har resulterat i att erosionsskydd har designats för den närliggande sjöbottnen. LÄS MER