Sökning: "Maida Maja Dautbegovic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maida Maja Dautbegovic.

 1. 1. Att identifiera elever med psykisk ohälsa : Ur ett skolsköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maida Maja Dautbegovic; [2019]
  Nyckelord :Gender differences; health interview; mental illness; pupils; school nurse; Psykisk ohälsa; elever; hälsosamtal; könsskillnader; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem i Sverige. Skolan arbetar för att främja hälsa och lärande och skolsköterskan har en viktig roll i att identifiera psykisk ohälsa. Att identifiera elever med psykisk ohälsa kan vara avgörande för att dessa elever inte ska utveckla psykisk sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Etiska dilemman sjuksköterskor möter och hanterar i den palliativa vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maida Maja Dautbegovic; Haleh Vafagh Nematollahi; [2015]
  Nyckelord :palliativ vård; etik; etiskt dilemma; människosyn; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva vilka etiska dilemman sjuksköterskor inom den palliativa vården ställs inför i sitt dagliga arbete samt hur de hanterar dessa. För att besvara syftet intervjuades sex sjuksköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet från den palliativa vården. LÄS MER