Sökning: "Maida Talic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maida Talic.

  1. 1. När ett barn drabbas av cancer : En studie om föräldrars upplevelser vid diagnosbeskedet och hur de hanterar den psykiska stress som uppstår

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Lina Leandersson; Maida Talic; [2016]
    Nyckelord :Barncancer; copingstrategier; diagnosbesked; föråldras upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 300 barn i Sverige drabbas av cancer varje år och 80 % av dem överlever. När ett barn drabbas av cancer påverkas även föräldrarna, de grips vid diagnosbeskedet av känslor som sorg, förtvivlan och maktlöshet. Sjuksköterskan utgör en viktig roll i bemötandet av dessa föräldrar. LÄS MER