Sökning: "Maj Östberg Rundqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maj Östberg Rundqvist.

  1. 1. Hur ska en köttfärssås smaka? : Klimatpåverkan, sensoriska egenskaper och hälsoaspekter ur ett måltidsekologiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

    Författare :Maj Östberg Rundqvist; [2013]
    Nyckelord :hållbar måltid; koldioxidekvivalenter; nötkött;

    Sammanfattning : Inledning: Olika typer av kött har olika stor påverkan på klimatet. Kött från idisslare anses ha högst klimatpåverkan eftersom deras metabolism ger upphov till metangas, samtidigt som idisslare har stort värde som vårdare av det svenska landskapet med öppna marker och biologisk mångfald. LÄS MER