Sökning: "Maj Löfgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maj Löfgren.

 1. 1. Sell in may and go away : Effektens existens och utveckling på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Ahlström; Johan Löfgren; [2018]
  Nyckelord :Sell in May and Go away; Sell in May and Stay away; Sell in May but buy back on St. Leger Day; Halloween indicator;

  Sammanfattning : Studien undersöker om den svenska aktiemarknaden i regel presterar sämre mellan månaderna maj och september enligt den så kallade “ sell-in-may-and-go-away- effekten”. Vi använder den logaritmerade avkastningen för det svenska indexet OMXS30 som delas upp i olika perioder; maj till september, samt oktober till april. LÄS MER

 2. 2. Arbetstider, hälsa och möjligheter till återhämtning : Sjuksköterskors uppfattning om två arbetstidsmodeller

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ramona Bergström Rönnholm; Liselott Hjelte-Löfgren; [2013]
  Nyckelord :schema; sömn; stress; skiftarbete; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Syfte med studien var att kartlägga och jämföra sjuksköterskors uppfattningar av två olika arbetstidsmodeller i relation till arbetstider, hälsa samt möjlighet till återhämtning.Bakgrund. Inom Hälso- och Sjukvården krävs effektivitet, färre personer ska utföra mer med bättre kvalitet till lägre kostnad. LÄS MER

 3. 3. Pestsmittad : upplevelser av att vara MRSA- bärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Hanne-Maj Löfgren; Veronica Olsson; [2009]
  Nyckelord :Patient; MRSA; Erfarenhet; Vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Meticillin resistenta staphylococcus aureus (MRSA) är ett växande problem i Sverige, bakterien som tidigare spreds i sjukhusmiljö sprids numera även ute i samhället. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur det är att leva och vårdas med MRSA. Metod: Arbetet genomfördes som en allmän litteraturstudie. LÄS MER