Sökning: "Maja Adolfsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Adolfsson.

 1. 1. ”I princip svensk” : En kvalitativ studie om hur fem unga med utländsk bakgrund upplever och hanterar rasifiering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maja Adolfsson; [2016]
  Nyckelord :Rasism; rasifiering; vithetsnorm; svenskhet; strategier;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur unga med utländsk bakgrund upplever rasifiering och vilka strategier de använder sig av för att hantera rasifieringen. Fokus föreligger på hur rasifiering “görs” samt vilka strategier som används av dem som utsätts för rasifiering i förhållande till samhällets dominerande diskurser. LÄS MER

 2. 2. Kombination av egna och etablerade varumärken : Ett företags liv eller död?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :Jennie Adolfsson; Jenny Söderberg; [2012]
  Nyckelord :beteenden; kommunikation; sortiment; mode; identitet; profil; image; attitudes; behaviors; communication; brand; fashion; identity; profile; image; attityder; målgrupp; varumärken;

  Sammanfattning : Konkurrensen i klädbranschen växer och blir allt intensivare. Det krävs idag mer från ett företag för att kunna skilja sig från mängden. LÄS MER