Sökning: "Maja Bronner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Bronner.

  1. 1. Tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper : - En systematisk integrerad litteraturöversikt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Maja Bronner; Lina Costyson; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en systematisk litteraturöversikt som omfattar både tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper. Syftet med studien är att undersöka det befintliga kunskapsläget gällande tolvstegsbehandling för alkohol- och drogmissbrukare. LÄS MER