Sökning: "Maja Brunner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Brunner.

  1. 1. Ett otydligt läroplansmål? : Förskollärares förståelse av läroplansmålet om att motverka traditionella könsmönster och könsroller

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Cecilia Boström; Maja Brunner; [2019]
    Nyckelord :Läroplanenkönsmönster; könsroller; tolkningsrepertoar; konstruktion; retorik; socialkonstruktionism; diskursanalys; diskurspsykologi; förskollärare;

    Sammanfattning : Vi lever idag i en värld där jämställdhetsfrågan är omtalad, och där brister inom detta upptäcks redan i hur det arbetas i förskolan. Pojkar och flickor får olika förutsättningar redan från att de är barn i förskolan på grund av förväntningar och föreställningar som finns på kön. LÄS MER