Sökning: "Maja Ekberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maja Ekberg.

 1. 1. Ord utan betydelse? : En kvalitativ fallstudie om värdeordens innebörd i en organisation.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Maja Flykt; Malin Ekberg; [2014]
  Nyckelord :Organisationskultur; värderingar; värdeord; påverkansfaktorer; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Läroplan i förändring : en kvalitativ studie angående lärares inställning till Gy 11’s ämnesplaner och kunskapskrav, i relation till Lpf 94's kursplaner och betygskriterier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Therese Fredriksson; Maja Ekberg; [2013]
  Nyckelord :bedömning; betygshistoria; betygsskala; betygssystem; Gy 11; Lpf 94; läroplan; historia;

  Sammanfattning : År 2011 infördes en ny läroplan för gymnasieskolan; Gy 11. Detta arbete fokuserar på att ta reda på vad Gy 11 faktiskt innebär för lärare och deras arbete i skolan idag. Både lärarstuderande och verksamma lärare tycks uppleva svårigheter med att till fullo implementera Gy 11 i lärandesituationer. LÄS MER

 3. 3. Resisting Authority : Breaking Rules in J.K  Rowling’s “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :maja ekberg; [2013]
  Nyckelord :Harry Potter; Rule breaking; authority; children s literature;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Cynism, uppriktighet eller flexibel situationsanpassning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maja Witaszczyk; Susanna Wennerström-Ekberg; [2009]
  Nyckelord :Behandlingsassistenter; yrkesroller; emotionellt arbete personlig; privat;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka tio behandlingsassistenters upplevelse av hur det är att arbeta med ensamkommande flyktingungdomar på ett boende i en mindre kommun. Vidare på vilket sätt behandlingsassistenterna påverkades känslomässigt, såväl professionellt som privat av sitt arbete. LÄS MER