Sökning: "Maja Folkesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Folkesson.

 1. 1. Patienters upplevelser av sjukdomen amyotrofisk lateralskleros : En studie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Sara Folkesson; Maja Svensson; [2010]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; Experiences; Patients perspective; Amyotrofisk lateralskleros; Upplevelser; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Ungefär 200 personer insjuknar årligen i sjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS), vilket ses som en ökning de senaste 30 åren. Att insjukna i en obotlig sjukdom bidrar till både fysiskt och psykiskt lidande. Det är viktigt att förstå patienters upplevelser av sjukdomen vilket det saknas information om. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering Stenungstorg, Stenungsund

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Johan Danielsson; Ola Folkesson; Maja Svenbro; malin Tindberg; [2006]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; CFAST; Simulex; Stenungstorg; Stenungsund; brandscenario; personsäkerhet; utrymningssäkerhet; kritiska förhållanden; brandgasspridning; brandgasfyllnad; sprinkleraktivering.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation with focus on evacuation of Stenungstorg, Stenungsund, Sweden. The object is a shopping mall combined with apartments and offices. The personal safety has been evaluated for the built-in street, and compartments connected to it, along the west side of the building. LÄS MER