Sökning: "Maja Glad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maja Glad.

 1. 1. Barn som upplevs utagerande i förskolan : En studie om förskollärares förhållningssätt till inkludering och jämlika relationer till barn som uppfattas utagerande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Maja Skacke; Therese Nyberg; [2016]
  Nyckelord :Utagerande; barn; inkludering; förskola; förskollärare; jämlika relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom fem intervjuer redogöra för förskollärares uppfattningar om barn som uppfattas utagerande samt hur förskollärare beskriver sitt arbete för att bidra till inkludering av alla barn i verksamheten. Frågeställningarna som ligger till grund för studien är hur förskollärarna beskriver ett "utagerande" barn, hur förskollärarna beskriver sina relationer till barn som uppfattas utagerande respektive resterande barngrupp samt hur förskollärarna beskriver sitt arbetssätt för att inkludera alla barn i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Behandling med kontinuerlig glukosinfusion till häst : olika glukoskoncentrationers effekt på den endogena insulinresponsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Maja Månsby; [2016]
  Nyckelord :häst; insulin; hyperglykemi; hyperinsulinemi; triglycerider; hyperlipidemi; infusion; glukos;

  Sammanfattning : Ett stort problem vid behandling av kritiskt sjuka hästar är att den normala energimetabolismen ofta sätts ur spel. Vid fysiologisk stress såsom sjukdom eller trauma ökar ofta energibehovet samtidigt som foderintaget minskar och hästen får en negativ energibalans. LÄS MER

 3. 3. ”Skriv något om dig själv” En studie av några språkliga aspekter på två svenska dejtingsajter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Malin Nilsson; [2014-04-28]
  Nyckelord :dejtingsajt; språkvetenskap; netspeak;

  Sammanfattning : C-uppsats 15 poängSvenska språket fördjupningskursHöstterminen 2010Handledare: Hans LandqvistExaminator: Maja Lindfors Viklund.... LÄS MER