Sökning: "Maja Janson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Janson.

 1. 1. Klipp dig och skaffa dig ett socialt kontaktnätverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Maja Janson; Ellen Lefebvre; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; rekryteringsprocess; filmarbetare; digital plattform; sociala kontaktnätverk; effektivisering; filmbranschen; tv-branschen; projektarbete; användarbehov;

  Sammanfattning : Studien undersöker rekryteringsprocessen inom film- och tv-branschen samt digitala plattformar. Syftet är att skapa förståelse för vilka behov yrkesverksamma filmarbetare har vid användning av en ny digital plattform för att effektivisera rekryteringsprocessen. LÄS MER

 2. 2. ”Det är änglakör och hela köret när man väl når det [Flow]” : En kvalitativ studie om ryttares upplevelse av Flow

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Maja Janson; [2014]
  Nyckelord :Flow; content analysis; qualitative methods; equestrian; horse; interaction; Flow; häst; innehållsanalys; kvalitativ metod; ridsport; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur ryttare upplever Flow, och vidare även hur ryttare upplever samspelet inom ekipaget vid Flow. Studien inkluderade 10 kvinnliga informanter (M = 18.7, SD = 1. LÄS MER