Sökning: "Maja Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Maja Johansson.

 1. 1. Covid-19 pandemins påverkan på arbetssituationen : En kvalitativ studie med rektorer i grund- och gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maja Freiij; Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; Arbetsmiljö; Rektorer; Covid-19; Krav-; kontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur de påtvingade omställningarna i skolorganisationer, till följd av pandemin, har påverkat rektorers yrkesroll och välmående i arbetet i en specifik kommun. Studien utfördes genom en kvalitativ forskningsansats innefattande semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmets musikdesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Johansson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :design; digitala medier; fritidshem; meningsskapande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt barnkonventionens 13:e artikel står, att barnet ska ha rätt till yttrandefrihet i detuttrycksmedel som barnet väljer. Yttrandefriheten begränsar sig inte till det verbala språket, utaninnefattar lika mycket andra uttrycksformer såsom musik, bild, drama och dans. LÄS MER

 3. 3. Den moderna relationsekonomin på Tinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Johansson; Jennelie Joelsson; [2021]
  Nyckelord :Tinder; digital dating; identity; modern love; consumer society; relationship; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis examines the commercialization of intimacy, love and relationships on Tinder. The thesis examines young adults' active use of the Tinder application, which offers an easily accessible love market with an abundance of potential partners. LÄS MER

 4. 4. Att bedöma barns mognad : Socialsekreterares resonemang i bedömningen av barns mognad

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Nilsson; Ebba Johansson; [2021]
  Nyckelord :skön; barns mognad; socialsekreterare; socionom; bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur socialsekreterare resonerar i bedömningen av barns mognad. Studien bygger på vinjettintervjuer med sex socialsekreterare som alla arbetar med utredning inom barn och unga. Efter ordagrann transkribering av intervjuerna analyserades materialet genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av produkt för hundrastgård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Maja Roslund; Frida Johansson; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; Konceptutveckling; Hundrastgård; Design; Material; Maskinteknik; Utomhusaktivitet;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete om 15 högskolepoäng som skrivits på Malmö universitet inom högskoleingenjörsutbildningarna Produktutveckling och design samt Maskin- och materialteknik. Syftet med arbetet är att upp- muntra människor och hundar att vistas utomhus för att öka sitt välbefin- nande. LÄS MER