Sökning: "Maja Johnsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Maja Johnsson.

 1. 1. Biståndets effekt på jämställdhet och kvinnlig egenmakt - En empirisk studie av jämställdhetsinriktat bistånd till LDCs

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Maja Johnsson; Sara Ogestad; [2021-07-08]
  Nyckelord :foreign aid; gender aid; gender equality; women empowerment; institutions; LDCs;

  Sammanfattning : The effectiveness of foreign aid has been an object of debate for a long time, and so has the importance of gender equality for economic development. Foreign aid in support of gender equality and women empowerment in developing countries has grown rapidly over the last few decades. Still, studies regarding the efficiency of gender aid are scarce. LÄS MER

 2. 2. Till vilket pris : En kvalitativ studie om socialtjänstens och ideella organisationers arbete mot prostitution och människohandel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Maja Emtfelt; Madeleine Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Human trafficking; prostitution; social service; non-profit organizations; Människohandel; prostitution; socialtjänst; ideella organisationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa olika delar av prostitution och människohandel inom svensk socialtjänst och ideella organisationer. Dessutom kan denna studie bidra till att uppmärksamma samhället om fenomenet prostitution och människohandel samt bidra till vidare diskussion kring ämnet. LÄS MER

 3. 3. Inifrånperspektiv av påverkanskomponenter : En kvalitativ studie om biståndshandläggares och socialsekreterares upplevda möjlighet att påverka på arbetsplatsen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Erika Carlsson; Maja Johnsson; [2020]
  Nyckelord :social workers; influence; organization; workplace.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Erika Carlsson and Maja Johnsson Title: An Inside Perspective on Components of Significance regarding Influence - A Qualitative Study on Social Workers Perceived Opportunity to Influence at Work. Supervisor: Alexandru Panican Assessor: Eva Palmblad The aim of this study has been to examine social workers reflections about their perceived opportunity to influence at work based on different components that are of significance regarding influence. LÄS MER

 4. 4. IFRS 9 - Finansiella instrument : Övergångseffekter på svenska sparbanker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olivia Larsson; Maja Johnsson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 9; redovisning; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: IFRS 9 Finansiella instrument - Övergångseffekter på svenska sparbanker  Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Olivia Larsson & Maja Johnsson Handledare: Inger Esperi Bakgrund: En ny reglering av finansiella instrument har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 som ersätter den tidigare IAS 39. Redovisningens nedskrivning samt värdering förändras i och med den nya standarden vilket ska bidra till en förbättring av de finansiella instrumentens redovisning. LÄS MER

 5. 5. Bolaget före jaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Tegelström; Olivia Johnsson; Maja Jonson; [2019]
  Nyckelord :Internal employer branding; normative control; identity regulation; brand-centered control; auto-communication; loyalty; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to put forward the complexity with employees’ identification with an organizations brand and the organization overall. We wish to examine the effects of internal employer branding, both through mainstream perspectives as well as through normative control. LÄS MER