Sökning: "Maja Jungklo"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maja Jungklo.

 1. 1. EU och Iran: En komplicerad relation vilken exponeras genom EUs sanktionspolicy

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Jungklo; [2018]
  Nyckelord :EUs sanktionspolicy; positiva sanktioner; negativa sanktioner; Irans kärnteknikprogram; relation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is about EU sanctions against Iran and its nuclear power program, from 2006-2016. The study is based on a content analysis of five UN Security Council resolutions and four desicisions of the European Council. The focus is put on the caracter of the different led sanctions – in relation to positive and negative sanctions. LÄS MER

 2. 2. I demokratins namn: En studie om fem olika politiska partiers arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Jungklo; Pamela Ponichtera; [2017]
  Nyckelord :Democratic; representative democratic; politiker; politiskt parti; kommunalval; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur de fem representerade politiska partierna - Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - i valnämnden i Malmö arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet. I undersökningen presenteras partiernas aktuella metoder och analyseras hur de kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet. LÄS MER

 3. 3. I demokratins namn: En studie om fem olika politiska partiers arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pamela Ponichtera; Maja Jungklo; [2017]
  Nyckelord :demokrati; representativ demokrati; valdeltagande; politiker; politiskt parti; kommunalval; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur de fem representerade politiska partierna - Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - i valnämnden i Malmö arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet. I undersökningen presenteras partiernas aktuella metoder och analyseras hur de kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet. LÄS MER