Sökning: "Maja Liljeberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Liljeberg.

  1. 1. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med hjärtsvikt i palliativ fas : en litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Maritha Engström; Maja Liljeberg; [2019]
    Nyckelord :Hjärtsvikt; Kommunikation; Palliativ vård; Samarbete; Sjuksköterskans erfarenhet;

    Sammanfattning : Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning av individer över 65 år och i Sverige uppskattar man att cirka två procent av befolkningen drabbas av hjärtsvikt, siffran stiger till tio procent i åldersgruppen över 80 år. Internationellt sett ser förhållandet ut på ett liknande sätt. LÄS MER