Sökning: "Maja Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Maja Lindberg.

 1. 1. Tanzania – a democracy by elections? : Testing Staffan I Lindberg’s theory on democratization by elections on Tanzania in 2005, 2010 and 2015.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :Tanzania; democracy; democratization; Democratization by elections; elections; Staffan I Lindberg;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lita på mig! Eller? - En semiotisk visuell analys av Apoteket AB:s kommunikationsstrategier i relation till förtroende och trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Apoteket AB; visuell retorik; semiotik; Reklamfilm; trygghet; Humor; Trovärdighet;

  Sammanfattning : År 2009 försvann apoteksmonopolet och det statligt ägda Apoteket AB fick nya konkurrenterpå marknaden. Detta har för Apoteket AB inneburit att det blivit viktigt att utmärka sig för attnå ut till sina potentiella kunder. Apoteket AB säger själva att de ska vara den mest omtycktaapoteketsaktören. LÄS MER

 3. 3. The innate ability to cope with mathematics : A comparative fMRI study of children's and adults' neural activity during non-symbolic mathematical tasks

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Maja Lindberg; [2019]
  Nyckelord :fMRI; number sense; numeric cognition;

  Sammanfattning : Humans as well as animals are born with a number sense, an innate ability to make approximations (Dehaene, 1997). However, low numeracy is an issue today and have a larger impact on the individuals lives than poor reading abilities (Parsons & Bynner, 2006). LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsförlagd utbildnings påverkan på rösten : hos förskollärarstudenter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Maja Andersson; Adam Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Röstbesvär; Verksamhetsförlagd utbildning; Förskollärarstudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund Förskollärare är högt representerade bland patienter med röststörning på logoped-mottagningar vilket kan kopplas till långvarigt röstanvändande och belastande omgivningsfaktorer. Redan under utbildningen börjar röstbesvär uppkomma hos många studenter och detta verkar öka i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). LÄS MER

 5. 5. Vård på lika villkor? : En studie om den inre effektiviteten på Västerbottens Läns Landstings hälsocentraler inom Umeå-området.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE); Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)

  Författare :Maja Lindberg; Daniel Claesson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ProblemformuleringHur skiljer sig den inre effektiviteten mellan Västerbottens läns landsting hälsocentraler i Umeå-området?Hur kan hälsocentralerna förbättra sin inre effektivitet?SyfteSyftet med denna studie är att genom ABC-kalkylering beräkna kostnaden för ett besök på Västerbottens läns landstings olika hälsocentraler inom Umeå-området. Dessa kostnader jämförs sedan mellan hälsocentralerna, för att på så sätt kunna ge indikationer om vilka hälsocentraler som drivs kostnadseffektivt och vilka som är i behov av effektivisering. LÄS MER