Sökning: "Maja Märges"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Märges.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av stress på akutmottagning : Beskrivande litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Maja Märges; Signe Larsson; [2020]
    Nyckelord :Akutmottagning; sjuksköterska; stress; upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Arbete på akutmottagning innebär en hög stressexponering. Detta beror bland annat på dygnet-runt-vård och ett ständigt högt patientflöde. Sjuksköterskan på akutmottagningen har ett stort ansvar kring kliniska beslut samt bedömning och genomförande av omvårdnaden. LÄS MER