Sökning: "Maja Mattsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Maja Mattsson.

 1. 1. När livet tar en oväntad vändning : En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av sjuksköterskans interventioner efter bröstcancerbesked

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Högberg; Cassandra Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnors erfarenheter; interventioner; sjuksköterska; cancerbesked;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor och den cancerform som orsakar flest dödsfall i världen. Cancerbesked är en livsförändring som kan upplevas svår att bearbeta ifall kvinnor inte har stöd i form av interventioner från sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Delningskonsumtion och ägandeskap : Hur ägandeskap påverkar konsumenters intention för adoption av korttidshyra inom olika produktkategorier

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Mattsson; Maja Wenning; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; circular business models; sustainability; consumers; sharing economy; collaborative consumption; short-term renting; ownership; endowment-effect; perceived risk; intention for adoption; Cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; hållbarhet; konsumenter; delningsekonomi; delningskonsumtion; korttidshyra; ägandeskap; endowment-effekt; upplevd risk; intention för adoption;

  Sammanfattning : Efterfrågan och konsumtionen av jordens naturresurser ökar ständigt (Lieder & Rashid 2016). Längs med ett konsumtionsmönster som präglas av en mentalitet där produkter används ett fåtal gånger under en begränsad tidsperiod kommer också konsekvenser (Belk 2014a). LÄS MER

 3. 3. Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kajsa Mattsson; Maja Sörensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2 Författare: Kajsa Mattsson och Maja Sörensson Handledare: Jenny van Odijk Examinator: Klara Sjögren Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp Datum: 2020-04-02 Bakgrund Diabetes Mellitus typ 2 står för majoriteten av förekomsten av Diabetes Mellitus i Sverige. Det finns flera bidragande faktorer till sjukdomens utveckling såsom fysisk inaktivitet, övervikt och genetik. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetssäkring inom byggbranschen : Entreprenörens egenkontroll i produktion

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Carlsson Sandelin; Maja Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Digital tools; Entrepreneur; Production; Self-inspection; Quality; Digitala verktyg; Egenkontroll; Entreprenör; Kvalitet; Produktion;

  Sammanfattning : Egenkontroll utgör en viktig del av byggbranschens kvalitetsarbete och något som under lång tid diskuterats som en lösning på byggbranschens kvalitetsproblem. Studier har dock riktat kritik till hur byggbranschens egenkontroll utförs och dokumenteras och pekar på att dess trovärdighet länge har varit låg. LÄS MER

 5. 5. Partners upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av depression : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Ellinor Mattsson; Maja Nordström; [2016]
  Nyckelord :depression; experiences; partners; partners’ perspective; caregiving burden; depression; erfarenheter; anhörig; anhörigperspektiv; belastning;

  Sammanfattning : Background: Depression is a common condition that affects the life of the person suffering from depression as well as their surroundings. Relatives of the person suffering from depression are affected by the condition and among these the partner is one of the most affected. LÄS MER