Sökning: "Maja Nordmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maja Nordmark.

 1. 1. En tid för digitalt deltagande : En fallstudie av kommunala tillvägagångssätt vid medborgardialog i ett allt mer digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Maja Nordmark; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Comprehensive planning; Citizen participation;

  Sammanfattning : Currently most municipalities in Sweden venture to increase citizen participation in spatial and social planning inquiries. The fact of the matter is that the population’s involvement in such inquiries is continuously decreasing. Where there is some participation, the representation of different socio-­‐economic groups is low. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i skolan : En jämförande studie ur elev- och forskningsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Elin Larsson; Maja Nordmark; [2014]
  Nyckelord :Skolmobbning; mobbare; mobboffer; antimobbningsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med vår forskning har varit att jämföra elevers och forsknings syn på mobbning. Vi har jämfört hur elever och tidigare forskning definierar mobbning, hur deras syn på vad som utmärker en mobbare och ett mobboffer kan jämföras samt jämfört aspekten hur mobbningsförebyggande arbete kan gå till. LÄS MER

 3. 3. Prisets betydelse på uppfattad servicekvalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Björn Nordmark; Maja Nordell; Oscar Sandberg; [2011]
  Nyckelord :kundtillfredsställelse kundrelationer onda goda cirkeln lågpristeorier lågprisflygbolag; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag består större delen av arbetskraften i Sverige av tjänstearbeten. Oberoende på om personen arbetar i en restaurang eller i på en revisionsbyrå är målet att med tjänsteerbjudanden, göra kunden tillfredsställd. LÄS MER