Sökning: "Maja Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Maja Pettersson.

 1. 1. Gymnasieskolornas kamp om eleverna : En kvalitativ textanalys av två gymnasieskolors webbaserade marknadsföring

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Maja Pettersson; Emelie Arvidsson; Louise Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As today's school market is constantly evolving with more and more private schools being started, the municipal high schools have gotten more competition than ever. Pupils have greater freedom of choice to choose their high school and thus require increased efforts for marketing purposes. LÄS MER

 2. 2. Det är inte lagarna som passerar, det är lagarna vi minns : hur företag förbereder sig inför de förändringar som införandet av GDPR innebär

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Pettersson; Maja Brädefors; [2018]
  Nyckelord :Organisationsförändring; General Data Protection Regulation; GDPR; Dataskyddsförordningen; personuppgifter;

  Sammanfattning : Den tjugofemte maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, GDPR, en lag som kommer att ersätta de 20 år gamla reglerna för hantering av personuppgifter i Sverige. Lagen ställer hårdare krav på företags datahantering, vilket kan innebära omfattande förändringar för organisationer som hanterar personuppgifter. LÄS MER

 3. 3. VILKEN EVIDENS FINNS DET FÖR UTBILDNING I KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER INOM AUDIOLOGISK REHABILITERING? En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Maja Pettersson; Ann-Katrin Thulin; [2017-06-29]
  Nyckelord :Kommunikationsstrategier; audiologisk rehabilitering; grupprehabilitering; internetbaserad rehabilitering; tillgänglighet; Communication strategies; audiological rehabilitation; group rehabilitation; internetbased rehabilitation; accessibility;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose of this descriptive review was to describe audiological rehabilitation interventions aiming to teach communication strategies .Theory:Hearing impairment affects the ability to understand speech, and hearing aids can not fully restore auditory function. LÄS MER

 4. 4. How is training to prevent knee injury used within youth female soccer in Sweden and Australia? A cross-sectional study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Andrea Musa; Klara Pettersson; Maja Elgstrand; [2017]
  Nyckelord :prevention and control; knee injuries; anterior cruciate ligament; female; adolescent; soccer.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : TITLE How is training to prevent knee injury used within youth female soccer in Sweden and Australia? A cross-sectional study. BACKGROUND Female soccer players have a higher risk than males of sustaining a severe knee injury, including injury to the anterior cruciate ligament (ACL). LÄS MER

 5. 5. Hantering av variation i en tillverkningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Maria Pettersson; Maja Truedsson; [2016]
  Nyckelord :Lean Production; Variationshantering; produktionslina; nuläge; framtida läge; variation; produktionsteknik; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Ökad konkurrens inom fordonsindustrin leder till större produktdifferentiering för att möta kundernas krav. Detta medför ökad variation i produktspecifikationer vilket tillverkande företag måste finna metoder för att hantera. LÄS MER