Sökning: "Maja Råby"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Råby.

 1. 1. Västra piren - från industriområde till hållbar stadsdel : transformation till ett produktivt landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Råby; Johanna Sunesson; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; hållbar stadsplanering; transformation av postindustrilla landskap; productive cities; produktivt landskap;

  Sammanfattning : Frågan om hållbar stadsutveckling är ständigt närvarande i dagens stadsbyggnaddiskussion. Hållbarhet är i sig ett brett och således vagt begrepp och vad som betraktas som hållbar utveckling skiljer sig åt beroende utifrån vilket perspektiv man väljer att betrakta begreppet. LÄS MER

 2. 2. Exkursion genom Sibirien : att representera den mänskliga upplevelsen av världens största landskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Molin; Maja Råby; [2015]
  Nyckelord :landskap; stora landskap; representation; insamling; dokumentation; panorama; resa; järnväg; transsibiriska järnvägen; Sibirien;

  Sammanfattning : Det här arbetet undersöker landskapsrepresentation med fokus på stora landskap. Under en resa längsmed transsibiriska järnvägen har vi, med hjälp av olika dokumentationstekniker, samlat in material i syfte att utforska för oss oprövade sätt att representera stora landskap. LÄS MER